File MINIUSF là gì ? Cách mở file MINIUSF nhanh nhất

By | July 17, 2021| 0 Comments

File MINIUSF là gì? Cách mở file .MINIUSF? Những phần mềm mở file .MINIUSF và sửa file lỗi. Convert N/A MINIUSF file sang định dạng khác.

.MINIUSF File Extension

 

File name MINIUSF File
File Type Nintendo 64 Song File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .MINIUSF là file gì?

MINIUSF là Audio Files – Nintendo 64 Song File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin nhạc từ một trò chơi Nintendo 64; định dạng tương tự vào một tập tin .MIDI; thường nạp cùng với một tập tin .USFLIB tương ứng, trong đó có chứa một danh sách các bài hát từ một cụ N64 trò chơi; có thể được tách từ một ROM N64 và phát lại trên một máy tính sử dụng một máy nghe nhạc hỗ trợ.

Cách mở .MINIUSF file

Để mở file .MINIUSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MINIUSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MINIUSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MINIUSF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  File VLC là gì ? Cách mở file VLC đơn giản nhất

Chuyển đổi file .MINIUSF

File .MINIUSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page