FIle MTM là gì ? Mở file MTM như thế nào ?

By | July 17, 2021| 0 Comments

File MTM là gì? Cách mở file .MTM? Những phần mềm mở file .MTM và sửa file lỗi. Convert N/A MTM file sang định dạng khác.

.MTM File Extension

File name MTM File
File Type 1MultiTracker Module
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MTM là file gì?

MTM là Audio Files – 1MultiTracker Module, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .MTM file

Để mở file .MTM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTM do người dùng đóng góp.

  • AIMP3
  • jetAudio
  • jetAudio
  • Winamp3
  • Winamp
  • Microsoft Windows Media Player
  • Microsoft Windows Media Player

Chuyển đổi file .MTM

File .MTM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

  File VYF là gì ? Cách mở file VYF bạn nên biết
You cannot copy content of this page