File MX5TEMPLATE là gì ? Làm sao để mở file MX5TEMPLATE

By | July 17, 2021| 0 Comments

File MX5TEMPLATE là gì? Cách mở file .MX5TEMPLATE? Những phần mềm mở file .MX5TEMPLATE và sửa file lỗi. Convert Binary MX5TEMPLATE file sang định dạng khác.

.MX5TEMPLATE File Extension

File name MX5TEMPLATE File
File Type Mixcraft 5 Audio Project Template
Nhà phát triển Acoustica
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MX5TEMPLATE là file gì?

MX5TEMPLATE là Audio Files – Mixcraft 5 Audio Project Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Acoustica.

Cách mở .MX5TEMPLATE file

Để mở file .MX5TEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MX5TEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MX5TEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MX5TEMPLATE do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MX5TEMPLATE

File .MX5TEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

  File VQF là gì ? Cách mở file VQF
You cannot copy content of this page