MX4 là File gì ? Làm sao để mở file MX4

By | July 17, 2021| 0 Comments

File MX4 là gì? Cách mở file .MX4? Những phần mềm mở file .MX4 và sửa file lỗi. Convert N/A MX4 file sang định dạng khác.

.MX4 File Extension

File name MX4 File
File Type Mixcraft 4 Audio Project
Nhà phát triển Acoustica
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MX4 là file gì?

MX4 là Audio Files – Mixcraft 4 Audio Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Acoustica.

dự án âm thanh được tạo ra bởi Mixcraft 4, một bản ghi phần mềm phòng thu đa theo dõi; có thể bao gồm các vòng, tài liệu tham khảo để các file âm thanh, hiệu ứng chuyển tiếp, và các hiệu ứng; sử dụng để tạo bản nhạc.

Cách mở .MX4 file

Để mở file .MX4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MX4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MX4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MX4 do người dùng đóng góp.

  • Acoustica Mixcraft
  • Acoustica Mixcraft
  • Acoustica Mixcraft
  File VDJ là gì ? Cách mở file VDJ

Chuyển đổi file .MX4

File .MX4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page