File MBP là gì ? Cách mở file MBP nhanh nhất

By | July 18, 2021| 0 Comments

File MBP là gì? Cách mở file .MBP? Những phần mềm mở file .MBP và sửa file lỗi. Convert N/A MBP file sang định dạng khác.

.MBP File Extension

File name MBP File
File Type 1Mobipocket Notes File
Nhà phát triển Mobipocket
Phân loại eBook Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (10 Bình chọn)

File .MBP là file gì?

MBP là eBook Files – 1Mobipocket Notes File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mobipocket.

Chứa các ghi chú eBook như chú thích, điều chỉnh, bản vẽ, và các dấu hiệu khác được thực hiện bởi người sử dụng trong vòng một eBook; thường lưu với các tập tin eBook liên quan, chẳng hạn như một file .PRC; lưu trữ dữ liệu trong một định dạng nhị phân có thể được chiết xuất bởi một tiện ích tập tin MBP như MBP đọc.

Cách mở .MBP file

Để mở file .MBP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBP do người dùng đóng góp.

  • CyberLink MediaShow
  • MyBookEditor
  • MyBookEditor
  • MapBasic
  • MapBasic for Microsoft Windows
  • MAGIX Speed burnR
  • MAGIX Speed burnR
  File TK3 là gì ? Cách mở file TK3

Chuyển đổi file .MBP

File .MBP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page