File TR3 và cách mở file TR3 nhanh nhất

By | July 19, 2021| 0 Comments

File TR3 là gì? Cách mở file .TR3? Những phần mềm mở file .TR3 và sửa file lỗi. Convert N/A TR3 file sang định dạng khác.

.TR3 File Extension

File name TR3 File
File Type TomeRaider eBook File
Nhà phát triển TomeRaider
Phân loại eBook Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .TR3 là file gì?

TR3 là eBook Files – TomeRaider eBook File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi TomeRaider.

cuốn sách kỹ thuật số có thể được mở với người đọc ebook TomeRaider; lưu trong một định dạng cho phép tìm kiếm nhanh, lập chỉ mục và nén văn bản; hỗ trợ Wikipedia và IMDB ebooks.

Cách mở .TR3 file

Để mở file .TR3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TR3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TR3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TR3 do người dùng đóng góp.

  • TomeRaider 3
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • TomeRaider3 Application
  • TRUSS4
  • PipelineStudio
  • PipelineStudio

Chuyển đổi file .TR3

File .TR3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.a

  File MBP là gì ? Cách mở file MBP nhanh nhất
You cannot copy content of this page