Làm sao để mở file ORB đơn giản nhất

By | July 19, 2021| 0 Comments

File ORB là gì? Cách mở file .ORB? Những phần mềm mở file .ORB và sửa file lỗi. Convert Zip ORB file sang định dạng khác.

.ORB File Extension

File name ORB File
File Type Original eBook Reader File
Nhà phát triển Original eBook
Phân loại eBook Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .ORB là file gì?

ORB là eBook Files – Original eBook Reader File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Original eBook.

Hồ ORB là một tập tin eBook sử dụng bởi ORB (Original Book Reader), một chương trình sử dụng để xem ORB sách điện tử. Nó chứa một eBook, trong đó bao gồm trang bìa, tiêu đề, nội dung, và chỉ mục.

Cách mở .ORB file

Để mở file .ORB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ORB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ORB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ORB do người dùng đóng góp.

  • ORB Reader

Chuyển đổi file .ORB

File .ORB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.a

  Cách mở file FB2 đơn giản nhất bạn nên biết
You cannot copy content of this page