File YTF là gì ? Cách sử dụng file YTF

By | July 19, 2021| 0 Comments

File YTF là gì? Cách mở file .YTF? Những phần mềm mở file .YTF và sửa file lỗi. Convert N/A YTF file sang định dạng khác.

.YTF File Extension

File name YTF File
File Type Google Picasa Font Cache
Nhà phát triển Google
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (5 Bình chọn)

File .YTF là file gì?

YTF là Font Files – Google Picasa Font Cache, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

Tập tin chứa phông chữ được sử dụng bởi Google Picasa, một hình ảnh chia sẻ và chỉnh sửa chương trình; giữ kiểu font, kích thước và trọng lượng.

Cách mở .YTF file

Để mở file .YTF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .YTF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .YTF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .YTF do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .YTF

File .YTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

  FNT File và cách mở file FNT nhanh nhất
You cannot copy content of this page