Làm sao để mở file VLW ?

By | July 19, 2021| 0 Comments

File VLW là gì? Cách mở file .VLW? Những phần mềm mở file .VLW và sửa file lỗi. Convert Binary VLW file sang định dạng khác.

.VLW File Extension

File name VLW File
File Type Processing Font File
Nhà phát triển Processing
Phân loại Font Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .VLW là file gì?

VLW là Font Files – Processing Font File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Processing.

tập tin phông chữ được tạo ra bởi chế biến, một chương trình sử dụng để làm hình ảnh và hình ảnh động; tiết kiệm một tập hợp các glyphs được chuyển đổi từ một font hệ thống (Tools → Tạo Font trong chế biến); có thể được chèn vào bản phác thảo và hình ảnh động.

Cách mở .VLW file

Để mở file .VLW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VLW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VLW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VLW do người dùng đóng góp.

  • Processing
  File YTF là gì ? Cách sử dụng file YTF

Chuyển đổi file .VLW

File .VLW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page