File MINIPSF2 và những điều bạn nên biết

By | July 17, 2021| 0 Comments

File MINIPSF2 là gì? Cách mở file .MINIPSF2? Những phần mềm mở file .MINIPSF2 và sửa file lỗi. Convert Binary MINIPSF2 file sang định dạng khác.

.MINIPSF2 File Extension

 

File name MINIPSF2 File
File Type Miniature PlayStation Sound Format File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MINIPSF2 là file gì?

MINIPSF2 là Audio Files – Miniature PlayStation Sound Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được tạo ra để chơi âm thanh, tương tự như một tập tin .PSF2; chứa dữ liệu chuỗi nhập khẩu cho các bài hát từ .PSFLIB2 file nằm trong cùng thư mục; để hoạt động đúng, file MINIPSF2 phải có khả năng mã và âm thanh ngân hàng điều khiển truy cập từ các tập tin PSFLIB2; có thể được zlib nén để tiết kiệm không gian và tăng hiệu quả; thường được sử dụng bởi Sony PlayStation 2, một video game console; phiên bản mới hơn của tệp .MINIPSF.

Cách mở .MINIPSF2 file

Để mở file .MINIPSF2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MINIPSF2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MINIPSF2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MINIPSF2 do người dùng đóng góp.

  • XMMS
  • Audio Overload
  • Audio Overload
  • Nullsoft Winamp
  • XMPlay

Chuyển đổi file .MINIPSF2

File .MINIPSF2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page