File MPC là gì ? Cách mở file MPC

By | July 17, 2021| 0 Comments

File MPC là gì? Cách mở file .MPC? Những phần mềm mở file .MPC và sửa file lỗi. Convert N/A MPC file sang định dạng khác.

.MPC File Extension

 

File name MPC File
File Type Musepack Compressed Audio File
Nhà phát triển Musepack
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (14 Bình chọn)

File .MPC là file gì?

MPC là Audio Files – Musepack Compressed Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Musepack.

tập tin âm thanh nén với khả năng nén audio Musepack; dựa trên MPEG-1 Layer-2 (.MP2) thuật toán, nhưng với một số cải tiến; không phải là phổ biến như MP3 nén, nhưng công nhận là có âm thanh chất lượng cao hơn.

What is a MPC file?

Audio file compressed with Musepack audio compression; based on MPEG-1 Layer-2 (.MP2) algorithms, but with several improvements; not as popular as .MP3 compression, but recognized as having higher-quality sound.

Cách mở .MPC file

Để mở file .MPC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPC do người dùng đóng góp.

  • Final Media Player
  • Free File Viewer
  • Free File Viewer
  • Any Video Converter
  • MediaMonkey
  • ImageMagick
  • ImageMagick

Chuyển đổi file .MPC

File .MPC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page