File MPDP là gì ? Cách mở file MPDP

By | July 17, 2021| 0 Comments

File MPDP là gì? Cách mở file .MPDP? Những phần mềm mở file .MPDP và sửa file lỗi. Convert Binary MPDP file sang định dạng khác.

.MPDP File Extension

 

File name MPDP File
File Type MixPad Project File
Nhà phát triển NCH Software
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (9 Bình chọn)

File .MPDP là file gì?

MPDP là Audio Files – MixPad Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NCH Software.

dự án âm thanh được tạo ra bởi MixPad, một ứng dụng âm nhạc pha trộn đa theo dõi; tiết kiệm nhiều track, mỗi trong số đó có thể có của nó riêng dạng sóng, chỉnh sửa, và các hiệu ứng; có thể được xuất khẩu sang .MP3, .WAV, .m4a, hoặc các định dạng audio khác khi trộn xong.

What is a MPDP file?

Audio project created by MixPad, a multi-track music mixing application; saves multiple tracks, each of which that can have its own waveforms, edits, and effects; can be exported to .MP3, .WAV, .M4A, or various other audio formats when mixing is complete.

Cách mở .MPDP file

Để mở file .MPDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MPDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MPDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MPDP do người dùng đóng góp.

  • NCH MixPad
  • Pixillion Image Converter
  • Pixillion Image Converter
  • WavePad Sound Editor
  • Express Zip
  • Express Rip
  • Express Rip

Chuyển đổi file .MPDP

File .MPDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page