File MUZ là gì ? Cách mở file MUZ

By | July 17, 2021| 0 Comments

File MUZ là gì? Cách mở file .MUZ? Những phần mềm mở file .MUZ và sửa file lỗi. Convert Binary MUZ file sang định dạng khác.

.MUZ File Extension

File name MUZ File
File Type MUZ Audio File
Nhà phát triển Hover
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .MUZ là file gì?

MUZ là Audio Files – MUZ Audio File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hover.

tập tin Một Muz là một tập tin âm nhạc trò chơi video được sử dụng bởi hệ điều hành DOS và Windows game cũ như Hover, một trò chơi đua thủy phi cơ. Nó chứa âm nhạc được chơi bởi các trò chơi nhưng không phải là một định dạng phổ biến sử dụng cho âm thanh trò chơi. file Muz được lưu vào SOUNDS MUSIC thư mục cài đặt game.

What is a MUZ file?

A MUZ file is a video game music file used by older DOS and Windows games such as Hover, a hovercraft racing game. It contains music played by the game but is not a common format used for game audio. MUZ files are saved to the SOUNDSMUSIC directory of the game installation.

Cách mở .MUZ file

Để mở file .MUZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MUZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

  File MINIUSF là gì ? Cách mở file MINIUSF nhanh nhất

Phần mềm mở file .MUZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MUZ do người dùng đóng góp.

  • Audacity

Chuyển đổi file .MUZ

File .MUZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page