File MWAND là gì? Cách mở file MWAND

By | July 17, 2021| 0 Comments

File MWAND là gì? Cách mở file .MWAND? Những phần mềm mở file .MWAND và sửa file lỗi. Convert Binary MWAND file sang định dạng khác.

.MWAND File Extension

 

File name MWAND File
File Type GarageBand MagicMentor Template
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .MWAND là file gì?

MWAND là Audio Files – GarageBand MagicMentor Template, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Nộp chứa bài học tương tác trong GarageBand; chứa video mà dạy người sử dụng để chơi nhạc cụ hoặc tìm hiểu hợp âm; tham chiếu bởi chương trình này, người dùng thường không biết gì về sự hiện diện của nó.

What is a MWAND file?

File containing interactive lessons in GarageBand; contains video that teaches the user to play instruments or learn chords; referenced by the program, user is typically unaware of its presence.

Cách mở .MWAND file

Để mở file .MWAND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MWAND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

  File MPU là gì? Cách mở file MPU

Phần mềm mở file .MWAND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MWAND do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center

 

Chuyển đổi file .MWAND

File .MWAND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page