File VC3 là gì ? Cách mở file VC3

By | July 17, 2021| 0 Comments

File VC3 là gì? Cách mở file .VC3? Những phần mềm mở file .VC3 và sửa file lỗi. Convert N/A VC3 file sang định dạng khác.

.VC3 File Extension

 

File name VC3 File
File Type VSampler Soundbank File
Nhà phát triển MAZ Sound Tools
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .VC3 là file gì?

VC3 là Audio Files – VSampler Soundbank File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MAZ Sound Tools.

Bộ sưu tập các mẫu âm thanh nén cho VSampler, một giọng nói 255 phần mềm đa âm sampler; có thể được nạp vào sampler và phát lại thông qua phần mềm hoặc một bộ điều khiển MIDI đầu vào.

What is a VC3 file?

Collection of compressed sound samples for VSampler, a 255 voice polyphonic software sampler; can be loaded into the sampler and played back via software or a MIDI controller input.

Cách mở .VC3 file

Để mở file .VC3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VC3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

  Tìm hiểu về file MTP và cách mở file MTP nhanh nhất

Phần mềm mở file .VC3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VC3 do người dùng đóng góp.

  • Speedsoft VSampler
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Punch! Software, ViaCAD
  • Punch! Software, ViaCAD 3D
  • VSampler
  • VSampler

Chuyển đổi file .VC3

File .VC3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page