File VPL là gì ? Cách mở file VPL

By | July 17, 2021| 0 Comments

File VPL là gì? Cách mở file .VPL? Những phần mềm mở file .VPL và sửa file lỗi. Convert N/A VPL file sang định dạng khác.

.VPL File Extension

 

File name VPL File
File Type Karaoke Player Playlist
Nhà phát triển vanBasco
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (10 Bình chọn)

File .VPL là file gì?

VPL là Audio Files – Karaoke Player Playlist, dưới định dạng N/A được phát triển bởi vanBasco.

Chứa một danh sách các bài hát được chơi với Karaoke Player gòm của; bao gồm tài liệu tham khảo để các file bài hát, như Karaoke (.kar) và MIDI (.mid) các tập tin, nhưng không bao gồm dữ liệu MIDI hoặc karaoke thực tế.

What is a VPL file?

Contains a list of songs to be played with vanBasco’s Karaoke Player; includes references to song files, such as Karaoke (.KAR) and MIDI (.MID) files, but does not include actual MIDI or karaoke data.

Cách mở .VPL file

Để mở file .VPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

  File VPW là gì ? Cách mở file VPW

Phần mềm mở file .VPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VPL do người dùng đóng góp.

  • vanBasco’s Karaoke Player
  • VaroDVD
  • VaroDVD
  • QuickTime
  • VUPlayer
  • HD Writer
  • HD Writer

Chuyển đổi file .VPL

File .VPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page