File VPW là gì ? Cách mở file VPW

By | July 17, 2021| 0 Comments

File VPW là gì? Cách mở file .VPW? Những phần mềm mở file .VPW và sửa file lỗi. Convert N/A VPW file sang định dạng khác.

.VPW File Extension

 

File name VPW File
File Type VoxPro Wave File
Nhà phát triển Audion Labs
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .VPW là file gì?

VPW là Audio Files – VoxPro Wave File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Audion Labs.

Tập tin âm thanh được tạo ra bởi VoxPro, bản ghi âm và chỉnh sửa ứng dụng; chứa một tập tin âm thanh theo định dạng WAVE với độc quyền Resource Interchange File Format (RIFF) đoạn (một tập hợp các dữ liệu) được sử dụng để làm cho các tập tin theo những ảnh hưởng do người dùng áp dụng và chỉnh sửa.

What is a VPW file?

Audio file created by VoxPro, an audio recording and editing application; contains an audio file in the WAVE format with an exclusive Resource Interchange File Format (RIFF) chunk (a set of data) used to render the file according to the user-applied effects and edits.

Cách mở .VPW file

Để mở file .VPW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VPW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

  File VQF là gì ? Cách mở file VQF

Phần mềm mở file .VPW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VPW do người dùng đóng góp.

  • Wheatstone VoxPro

Chuyển đổi file .VPW

File .VPW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page