File VYF là gì ? Cách mở file VYF bạn nên biết

By | July 17, 2021| 0 Comments

File VYF là gì? Cách mở file .VYF? Những phần mềm mở file .VYF và sửa file lỗi. Convert N/A VYF file sang định dạng khác.

.VYF File Extension

 

File name VYF File
File Type Samsung Digital Voice Recorder File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (7 Bình chọn)

File .VYF là file gì?

VYF là Audio Files – Samsung Digital Voice Recorder File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Samsung.

định dạng tập tin âm thanh độc quyền được sử dụng bởi Samsung ghi âm kỹ thuật số, chẳng hạn như Samsung YV-120; tối ưu hóa cho các bản ghi âm giọng hát; thường có tên là “V001.VYF”, “V002.VYF”, “V003.VYF,” vv

What is a VYF file?

Proprietary audio file format used by Samsung digital voice recorders, such as the Samsung YV-120; optimized for vocal recordings; typically named “V001.VYF,” “V002.VYF,” “V003.VYF,” etc.

Cách mở .VYF file

Để mở file .VYF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VYF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VYF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VYF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .VYF

File .VYF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page