MXL là file gì ? Cách mở file MXL đơn giản nhất

By | July 17, 2021| 0 Comments

File MXL là gì? Cách mở file .MXL? Những phần mềm mở file .MXL và sửa file lỗi. Convert XML MXL file sang định dạng khác.

.MXL File Extension

 

File name MXL File
File Type Compressed MusicXML File
Nhà phát triển The MuseScore Team
Phân loại Audio Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (13 Bình chọn)

File .MXL là file gì?

MXL là Audio Files – Compressed MusicXML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi The MuseScore Team.

tập tin một MXL là điểm âm nhạc nén tạo ra với MuseScore, một chương trình cho các thành phần âm nhạc và ký hiệu. Nó chứa một tập tin nén được lưu trong định dạng MusicXML, đó là định dạng XML tiêu chuẩn được sử dụng bởi hơn một trăm chương trình số điểm bằng văn bản.

What is a MXL file?

An MXL file is a compressed music score created with MuseScore, a program for music composition and notation. It contains a compressed file saved in the MusicXML format, which is the standard XML format used by more than one hundred score writing programs.

Cách mở .MXL file

Để mở file .MXL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MXL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MXL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MXL do người dùng đóng góp.

  • Flat.io
  • MuseScore
  • MuseScore
  • Myriad Melody Assistant
  • MakeMusic Finale
  • Avid Sibelius
  • Avid Sibelius

Chuyển đổi file .MXL

File .MXL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page