Tìm hiểu về File MMLP

By | July 17, 2021| 0 Comments

File MMLP là gì? Cách mở file .MMLP? Những phần mềm mở file .MMLP và sửa file lỗi. Convert N/A MMLP file sang định dạng khác.

.MMLP File Extension

 

File name MMLP File
File Type Music Macro Language Project
Nhà phát triển PoseMotion
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MMLP là file gì?

MMLP là Audio Files – Music Macro Language Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PoseMotion.

Dự án tạo ra và được sử dụng bởi Macrotune, một Âm nhạc Macro Language (MML) biên tập viên; lưu tất cả các dữ liệu và các thiết lập liên quan đến một dự án, trong đó bao gồm các tác giả, bản quyền, ghi chú, và tên bài hát; có thể được xuất ra dưới dạng một file WAV.

What is a MMLP file?

Project created and used by Macrotune, a Music Macro Language (MML) editor; saves all of the data and settings associated with a project, which includes the author, copyright, notes, and song title; can be exported as a .WAV file.

Cách mở .MMLP file

Để mở file .MMLP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MMLP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MMLP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MMLP do người dùng đóng góp.

  • PoseMotion Macrotune

 

Chuyển đổi file .MMLP

File .MMLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page