MOBI File là gì ? Cách mở file MOBI nhanh nhất

By | July 17, 2021| 0 Comments

File MOBI là gì? Cách mở file .MOBI? Những phần mềm mở file .MOBI và sửa file lỗi. Convert Binary MOBI file sang định dạng khác.

.MOBI File Extension

File name MOBI File
File Type Mobipocket eBook
Nhà phát triển Amazon
Phân loại eBook Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (113 Bình chọn)

File .MOBI là file gì?

MOBI là eBook Files – Mobipocket eBook, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Amazon.

tập tin Một MOBI là một eBook lưu trong định dạng MOBI, một định dạng ban đầu được sử dụng bởi các Mobipocket Reader nhưng bây giờ được hỗ trợ bởi các độc giả khác nhau. Nó chứa một eBook và có thể kết hợp bảo vệ bản quyền DRM để ngăn chặn sao chép hoặc xem trái phép. file MOBI được hỗ trợ bởi eReaders khác nhau, máy tính bảng, PDA, và các ứng dụng máy tính để bàn.

Cách mở .MOBI file

Để mở file .MOBI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MOBI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MOBI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MOBI do người dùng đóng góp.

 • PatiSoftware theLibrarian
 • Amazon Kindle for PC
 • Amazon Kindle for PC
 • Amazon Kindle Previewer
 • Calibre
 • Geometer Plus FBReader
 • Geometer Plus FBReader
 • Cool Reader
 • MBP reader
 • Icecream Ebook Reader
 • Amazon Kindle for Mac

Chuyển đổi file .MOBI

File .MOBI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

You cannot copy content of this page